Tag Archives: kursus

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Tag på et lederkursus og udvikl dine evner (foto: se-institute.dk)

Vi lever i en tid i dag, hvor vores arbejde har en stor betydning for, hvem vi er. Det der skal forstås hermed er ikke, at vi kun er vores arbejde, men man kan ikke komme uden om, at vores arbejde er noget som fylder meget i vores selvopfattelse. Det handler blandt andet om, at hele processen om at finde og vælge arbejde tager lang tid. Tingene er ikke forudbestemt for os i en dansk kontekst, og derfor bruger vi tid på at finde ud af, hvad det skal være. Nogen gange eller ofte bliver vi klogere hen ad vejen, selvom nogen meget tidligt har en klar plan om, hvad der skal ske. Det handler blandt andet om, at nogen ved allerede fra en tidlig alder, at de gerne vil have en eller anden form for leder stilling, mens andre først finder ud af det hen ad vejen i takt med, at de finder ud af, at de har et særligt flair for deres arbejde. Det er ikke alle, hvor lederstillingen kommer af sig selv. For nogens vedkommende er man nødt til at få noget viden om at lede forinden inden man kan blive leder.

Bliv leder ved at sørge for at ud har de rette kompetencer med i rygsækken

Du kan blive leder på forskellige måder, men en måde at få sin drømmestilling som leder kan man tilnærme sig dette, er ved at tage et lederkursus eller en lederuddannelse. Der findes forskellige slags uddannelser, som er specialiseret i ledelse på forskelligvis. Læs om de forskellige uddannelsers indhold og vælg den, der tiltaler dig mest og som passer bedst til at du kan blive leder og få dit drømmejob. Bliv leder inden længe ved at tage et skridt den rigtige vej.

Læs mere om mulighederne og bliv leder nu

Læs mere om ledelse her:

Skal jeres leder kursus? Læs om mulighederne her

Top business schools kan uddanne bedre ledere

Share

Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Det rette kursus kan ændre det hele (foto se-institute.dk)

Når man er leder i en virksomhed eller selv ejer en virksomhed og har medarbejdere under sig, så er der også behov for at udvikle sine ledelsesevner løbende. Derfor er der også en del virksomheder, der tilbyder forskellige kurser og uddannelser indenfor ledelse. Dette kan blandt anden være i forhold til personalepleje, arbejdsmiljø eller implementering af nye tiltag blandt medarbejderne.

Det er et helt naturligt fænomen, at medarbejdere og mennesker generelt ikke altid er lige glade for forandringer. Dette gælder både derhjemme, men især også på arbejdspladsen, som sikre medarbejderne en fast indkomst, og dermed kilden til rejser, boliglån, bil, børn, hund og meget andet, som end økonomi er hængt op på.

Kurser i ledelse kan give dig forskellige redskaber og værktøjer

Derfor er det vigtigt, at man som leder kan finde ud af at formidle nye tiltag overfor sine medarbejdere. Dette kan man for eksempel gøre ved at skabe en brændende platform. Den brændende platform er ikke en toaster eller kogeplade i personalestørrelse. Det er et begreb, der kendetegner forandringskommunikation.

Forandringer er ganske nødvendige for enhver virksomhed. Derfor skal medarbejderne også have en god grund til at ændre adfærd. Faktisk skal de gerne kunne se grunden, til at ændre adfærd, så tydeligt, at det giver mening for dem.

Derfor er den brændende platform en illustration af det sted, hvor virksomheden står nu, og som den gerne skulle væk fra.

Det kan være at en udenlands konkurrent er kommet ind på markedet, og begynder at udgøre en seriøs trussel mod virksomheden og dens omsætning. Derfor skal man gerne kunne forklare, at hvis ikke virksomheden begynder at udvide kundegrundlaget, sortimentet eller noget helt tredje, så kan det gå ud over virksomheden og dermed deres ansættelse. Samtidig har lederen en strategi klar for, hvordan virksomheden kommer væk fra den brændende platform.

Hvis I vil se mere om forskellige kurser og uddannelser i ledelse, så er det godt at starte med at søge på nettet.

 Klik her og se mere om leder kursus

Læs mere i forskellige kurser i ledelse her:

Få mere ud af hverdagen med et kursus i ledelse udvikling

Et kursus I projektledelse giver mere selvsikkerhed

Share

Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Der er sket en del med det danske samfund i løbet af de seneste år. Det drejer sig blandt andet om, at der var engang, hvor Danmark var et samfund, hvis primære indtægtskilde var landbrug. Den tid er over, vi er ikke længere et landbrugssamfund, selvom landbrug stadig har en betydning, og at Danmark er et forgangsland på landbrugsområdet både i forhold til økologi, dyrevelfærd og lignende. Vi er i dag et velfærdssamfund, hvis rigdom bygger på viden, altså det som man kalder for et videnssamfund. Samfundet består af, at vi mennesker i samfundet skal have uddannelser og på den måde bruge denne viden til at bidrage på forskellige led. Man kan se at vi er et videnssamfund på, det at alle får en folkeskoleuddannelser, og derudover så er der også rigtig mange andre der yderligere får en uddannelsen. Sammenligner man det med for bare tredve – fyrre år siden, så kan man også se, at der er sket et klart skifte og stigning i folk der får en uddannelse. Først og fremmest så for bare fyrre år siden var det langt fra almindeligt, at man fik et studentereksamen, hvor det nu er meget almindeligt, at man får sådan en.

Tag et Amu kursus og vær en reel del af det danske videnssamfund.

Det er også vigtigt at det videnssamfund bliver noget, som ikke kun gælder at man som ung skal få sig en uddannelser. Det at tage uddannelser og får mere viden skal være noget som sker hele livet. Derfor skal man også sørge for at tage nogle kursus og anvende andre tilgang til at opkvalificere sin egen viden. Det kan man eksempelvis ved at tage et Amu kursus. Med et Amu kursus bliver man klogere og mere klar til at bidrage på sit arbejde hele livet.

Tag et spændende Amu kursus hos VIA

Share

Category: Kurser
Ville du være en god leder? (foto se-institute.dk)

Ville du være en god leder? (foto se-institute.dk)

At være en god leder er en enormt svær opgave at varetage. Der er en lang række krav til færdighederne ved en god leder. Overblik, ansvarlighed, lydhørhed og en god formidler er blot nogle af de mange krav, der stilles til en god leder i dag. Man kan ikke blive den perfekte leder fra den ene dag til den anden, men man kan og bør altid forsøge at forbedre sine lederegenskaber. Det gøres bedst ved at videreuddanne sig og tage lederuddannelser. Gennem lederuddannelser opnår man et større kendskab til udfordringerne ved lederskab, og bliver udfordret til at reflektere over egne styrker og svagheder. For lige som alle andre mennesker er en leder ikke ufejlbarlig, ofte er det dog sådan, at en leders fejl kan forekomme mere graverende end andre medarbejdere med et mindre ansvar i virksomheden eller organisationen.

Der findes mange forskellige ledertyper – hvilken er du?

Der findes mange forskellige skoler og ledelsesteorier indenfor lederskab. Selvom man praktiserer én ledelsesform, er det godt også at kende til andre former, da man således bedre kan se fordelene og ulemperne ved ens egen ledelsesstil. Det øger bevidstheden om sig selv såvel som rollen som leder. Det kan lederuddannelser være med til at klæde en på til.

Kommunikation og formidling er i højsædet på lederkurser

Lederuddannelser har ofte også fokus på kommunikation og formidling. På lederuddannelser vil man derfor ofte også få redskaber der kan styrke en række kommunikative færdigheder. Det er afgørende for en leder, at være i stand til at kommunikere med sine medarbejdere. Rigtig meget går tabt i dårlig kommunikation, hvor god kommunikation derimod kan være med til skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø. Derfor er disse færdigheder ganske afgørende og værd at bruge tid på at blive bedre til. Som leder skal man også være en god menneskekender. Er man det, kan man bedre være en god leder overfor hver enkelt medarbejder. For alle mennesker er forskellige.

Kom på et lærerigt og spændende lederuddannelse her

Share

Category: Kurser, Ledelse
Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Der er en kendt frase, som hedder: ” hvem siger at man ikke kan lære en gammel hund nye tricks”. Selvom Denne frase umiddelbart omhandler en hund, så kan man dog sagtens overføre det på mennesker også. Det er i så fald også sådan den er ment. Det handler overordnet om, at det er aldrig for sent for nogle af os i forhold til at skulle og kunne lære noget nyt, dvs. du kan lære hele livet, og det bør du også huske at gøre noget ved. I den tid som vi lever i i dag, så stilles der i samme også store krav til, at vi som mennesker hele tiden skal lære noget og blive dygtigere i vores væren og på vores arbejde. Det forholder sig sådan, at der i disse tider er et stort fokus på fremskridt. Det er sådan set, det som man måler succes på. Det er ikke uden grund at innovation ikke er et ord, som man kan undgå nu om dage.

Bliv dygtigere og bedre til dit arbejde med en mini mba.

Spørgsmålet er så, hvordan er det lige at man sikrer denne udvikling, denne innovationsproces? Det er der mange holdninger til. Dog så skal man forestille sig, hvad der vil give mening i forhold til en selv. Dog så er det en god idé at tænke på fremskridt i forhold til ens arbejdsliv. Hér er det fordelagtigt at man tænker langsigtet. Det skal både ses i forhold til, at vi nu skal være på arbejdsmarkedet i mange flere år, samtidig med at markedet er meget i et flow, og der sker hele tiden nye ting. For at kunne følge med og tænke nyt og innovativt, så kan man vælge at tage en mini mba i et eller andet relevant i forhold til ens arbejde.

Læs mere om at tage en spændende og lærerig mini mba hos Scandinavian Executive Institute.

Share

Category: MBA

Det kan godt være en udfordring at holde motivationen oppe efter mange år på arbejdsmarkedet. Selv efter et kort stykke tid kan man gå lidt i stå, hvis ikke man får lidt fornyelse og kaster sig ud i noget. Hvad enten man har en videregående uddannelse, efteruddannelse eller slet ingen uddannelse, så kan lederkurser være vejen til større udfordringer og mere ansvar.

Lederkurser er i virkeligheden et vidt begreb, der dækker over en masse forskellige kurser, der alle beskæftiger sig med et eller andet form for ledelse. Et kursus er et kortere forløb man kan følge med henblik på at tilegne sig ny viden. Et lederkursus kan altså give én nogle nye kompetencer, man kan tage i brug med det samme.

Lederkurser er for alle

De fleste lederkurser er bygget sådan op, at man tager dem på deltid uden for de sædvanlige arbejdstider. Dette gør, at man faktisk kan uddanne sig inden for ledelse sideløbende med at man passer sit arbejde. Det kan også være, at man er ledig, og at man så kan komme på et hold, der studerer på fuldtid.

Lederkurser er selvfølgelig ikke gratis. Det er en del af det danske uddannelsessystem, men de er ikke uddannelse i den forstand, at de udbydes kvit og frit. Når dét er sagt, så kan man godt forvente, at et lederkursus kan give én nogle helt unikke og praktiske værktøjer, som man vil have svært ved at tilegne sig andre steder.

Det kan være, at man kan kigge på lederkurser med sin nuværende arbejdsgiver, og få denne til at støtte økonomisk, mod at man til gengæld er klar til at varetage en højere stilling på arbejdspladsen efterfølgende. Der er mange muligheder med lederkurser, så det er om at holde sig velinformeret omkring dem!

Se på lederkurser her

Share

Category: Kurser, Ledelse
Tags: ,