Tag Archives: kommunikation

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Bestyrelsen behøver god kommunikation (foto: se-institute.dk)

Bestyrelsesarbejde er det arbejde, som en bestyrelse kan tage sig af. Der findes hertil meget forskelligt bestyrelsesarbejde. Grunden til det er, at der hertil findes mange forskellige typer af bestyrelser. Eksempelvis kan der findes en bestyrelse i den ejerforening, som man er medlem af. Her vil det typisk være, hvis men eksempelvis lejer en lejlighed i en ejendom. Her vil der nemlig typisk være en bestyrelse. Den type bestyrelsesarbejde, som der vil være her, vil typisk være relateret til den daglige vedligeholdelse af ejendommen. Dette kunne typisk være, at sørge for at opgangen bliver holdt rent eller at vaskemaskinerne fungerer optimalt i ens vaskekælder. Dette er blot ét eksempel på, hvordan noget bestyrelsesarbejde ville være i én bestemt bestyrelse. Der findes hertil naturligvis også mange andre bestyrelser og hertil meget andet bestyrelsesarbejde.

Sådan får I jeres bestyrelsesarbejde op at køre på en hensigtsmæssig måde

Der er altså stor forskel på de forskellige bestyrelsers bestyrelsesarbejde. Det afhænger nemlig af, hvilken form for bestyrelse der er tale om. Men uanset hvilken type bestyrelse man har med at gøre, er der naturligvis én central og væsentligt ting, som man skal vide for, at få sin bestyrelse til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Denne væsentlige ting er kommunikation. Det er nemlig en god og hensigtsmæssig kommunikation, som er nøglen til en god bestyrelse samt godt bestyrelsesarbejde. Hvis man i sin bestyrelse, kan lære at kommunikere godt med hinanden, er der nemlig større sandsynlighed for at man kan forstå hinanden. Når man kan dette, vil der ikke være særlig mange misforståelser eller fejl. Hvis man kan kommunikere godt indbyrdes med hinanden, vil der typisk også være grundlag for et mere hensigtsmæssigt samt frugtbart bestyrelsesarbejde. Dette er hertil gældende for alle typer for bestyrelser. Uanset om der er tale om en lille bestyrelser i ens ejendom eller en større og mere offentlig bestyrelse.

Se et stort udvalg af bestyrelsesarbejde her

Se mere her:

Skarp med lederudvikling – Få flere beslutninger igennem

Uddannelse i ledelse – har du evner som leder?

Share

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

organisationskultur styrker samarbejdet (foto: hansentoft.dk)

De fleste mennesker ved, hvad ordene ’organisation’ og ’kultur’ betyder hver for sig. Det er to ord, der udgør selve fundamentet for vores hverdag, selvom vi måske ikke nødvendigvis bruger dem og tænker på dem hver dag. Som mennesker bestemmes vores liv i høj grad af de netværker vi omgiver os selv med. De ting vi vælger at være en del af, og de ting vi vælger ikke at være en del af. Disse organisationer er altbetydende for vores hverdag og liv. Familien, som er den første organisation, vi stifter bekendtskab til, skolen, jobbet og et hav af andre netværker, som vi, på alle mulige tidspunkter i vores liv, bliver en del af. Organisationer består nemlig af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer og uskrevne regler. Kulturen derimod, er et langt mere uhåndgribeligt begreb. Det er noget vi bruger til at beskrive, hvad der foregår indbyrdes i disse organisationer, store som små. Den er hermed et udtryk for den måde, vi vælger at gøre tingene på. Kort sagt, vores adfærd i bestemte fælleskaber.

Bedre kommunikation

Organisationens kultur er altså det, der udgør kernen i en virksomhed, og den lim, der binder det hele sammen, deraf ordet ’organisationskultur’. Engang var det vældig populært med begrebet ’den lærende organisation’, altså en organisation, der i sin helhed bevæger sig fremad i en konstant læringsproces. Det er nemlig den eneste måde en organisation kan fungere på. Det er en konstant strøm af information, der afgør adfærden, holdninger og resultater i en virksomhed. En organisationskultur kan altså forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem. For at have en fungerende virksomhed, er man altså nødt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af åbenhed og gensidig tillid. Det kan være svært at opnå, men i enden vil det komme, ikke blot dig og dine medarbejdere til gode, men hele din virksomhed.

Læs mere om organisationskultur her!

Læs mere om, hvorfor organisationskultur er vigtigt, her:

Klæd dit firma på med en sund og rask organisationskultur

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Share

Hold trådene samlet med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Sørg for at holde ledelsen opdateret med efteruddannelser (foto: se-institute.dk)

Der er forskel på ledelse i dag og tidligere. Det er ikke sådan, at ledelse er en statisk ting. Det udvikler sig præcis som alle andre ting. Tænk på markedet i dag sammenliget med tidligere. Tag for eksempel bare en almindelig købmandsbutik.

I gamle dage – ja, vi skal måske kun 30-40 år tilbage i tiden – der var der én købmand og måske et par ansatte. Hierarkiet var klart og tydeligt og reglerne var nogle købmanden satte. Siden da er der sket meget: Købmanden er næsten alle steder blevet til et supermarked; det er blevet meget større og personalet med. Derfor er der endda nogle steder brug for forskellige ansatte.

I dagens supermarkeder er der derfor også mange ledere og et noget større hierarki, end der var i gamle dage. Disse ledere skal have kompetencer til at lede. Det er vigtigt, at de får uddannelse i det og det er der mange muligheder for.

Købmand bliver til et supermaked-historien er bare en lille historie, der viser, hvordan ledelse har måtte udviklet sig til sådan som det er i dag.  Du kan læse mere om ledelse i dag og de forskellige muligheder, der er for efteruddannelse i afsnittet nedenfor.

Bliv uddannet i moderne ledelse i dag

Det er nemt at tage efteruddannelse i dag. Engang krævede det, at du tog fri fra arbejde, satte mange penge og meget tid af. Sådan er det ikke længere. Du kan nemt tage en efteruddannelse, mens du arbejder.

Du kan faktisk som leder i en stor virksomhed tage en efteruddannelse, der er skræddersyet til dig, således du kan passe dit job. De fleste virksomheder vil desuden gerne betale, for lederuddannelse, da det betyder meget for en virksomhed at have en god ledelse.

Du kan tage kurser mange steder. Et godt sted er Scandinavian Executive Institute. Du kan læse mere om deres uddannelser her 

Se mere uddannelse i ledelse her:

EBA er en langtidsholdbar efteruddannelse

business administration er generel virksomhedsledelse

Share

Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Har din virksomhed sin egen marketingsafdeling? Eller står i uden den del af virksomheden?

Din virksomhed kan være skruet sammen på mange måder. Uanset hvad, så er det altid en god ide at have et meget skarpt fokus på jeres medieprofil. Jo bedre og mere bevidste i er omkring jeres kommunikationsform, jo sikrere er i på at nå de kunder, I gerne vil have med at gøre. Det kan et mediebureau hjælpe jer med, uanset om virksomheden har egen marketingsafdeling eller ikke.

For et mediebureau handler det om at lave en klar medieprofil. Medierne er i rivende udvikling i disse tider. Det ses både i form af de traditionelle dagblade med videre, der ændrer form og funktion, og det ses i forbindelse med hele internetdelen. Alt bliver virtuelt, alt går hurtigere. Man når ikke kun sine forbrugere igennem brevsprækken ved middagstid på bestemte dage.

Mød dine modtagere

Hvis du er i tvivl om, om du har brug for en stærkere marketingsprofil, så skal du spørge dig selv, hvordan virksomhedens marketingsstrategi ser ud. Herunder handler det om at vide, hvem der er virksomhedens målgruppe, og hvordan I kommunikerer med dem. Dette skal I kunne svare helt specifikt på. Hvis ikke, I er helt sikre, så kan et mediebureau hjælpe jer med at rette fokus på et smalt, specifikt og konkret område af modtagere.

Når I har fundet ud af, hvem det er, jeres produkt, jeres virksomhed har et produkt eller en ydelse, der passer til, er det vigtigt at finde ud af, hvordan I egentlig når ud til dem. Hvad er jeres budskab? Hvad vil I egentlig gerne fortælle dem? – Sig det meget kort og meget konkret. Derudover skal i gøre op med jer selv, hvilket medie i bruger. Bruger I det rigtige på den rigtige måde?

Ovenstående og meget mere kan et mediebureau hjælpe din virksomhed med – uanset om der er en marketingsafdeling eller ikke.


Se mulighederne for et mediebureau her

 

Læs meget mere om mediebureauer her:

Mediebureau hjælper virksomheder med marketing

Mediebureau kan hjælpe dig til en større omsætning

Arbejd sammen med et mediebureau i Århus

Share

En kommunikationsstrategi skal beskrive hvordan virksomheden kommunikerer indadtil og udadtil (foto resonans-kommunikation.dk)

En kommunikationsstrategi skal beskrive hvordan virksomheden kommunikerer indadtil og udadtil (foto resonans-kommunikation.dk)

I dag er en virksomhed konstant eksponeret for omverdenen. Det skyldes udbredelsen moderne medier, som gør, at nyheder kan løbe lande og hele verden rundt på få timer. Virksomhedskommunikation i et eksternt perspektiv har derfor forandret sig en hel del, og derfor har mange virksomheder behov for at få deres kommunikationsstrategi opdateret. Hvis ikke man er villig til at gøre den forandring, så kan det få fatale konsekvenser for virksomheds brand og dermed også dens økonomi på sigt.

Det kan også være, at en virksomhed slet ikke har en kommunikationsstrategi. Mange virksomhedsledere nøjes med at formulere nogle værdier eller normer, som alle i virksomheden skal leve op til, men det er så også dét. Konsekvensen af dét kan være, at kunder og interessenter har svært ved at finde ud af, hvad virksomheden vil. Med tiden kan det føre til, at de ikke er loyale overfor firmaets produkter eller ydelser, hvilket naturligvis er noget, som man ønsker, at de skal være.

 

Hvem kan udforme en god kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi skal i virkeligheden være langt mere konkret, end de fleste gør den til. Den skal beskrive, hvordan virksomheden kommunikerer indadtil og udadtil. En kommunikationsstrategi skaber konsensus og enhed, og det fører til en mere harmonisk virksomhed i det lange løb, hvilket også vil kunne ses udefra. Man skal dog forstå, at arbejdet med at udfærdige en kommunikationsstrategi er noget, som kræver professionelle kompetencer.

Det er de færreste i et firma, der har forudsætningerne for at arbejde med kommunikation, da det er et helt fag for sig selv. Der er ikke mange uddannelser i Danmark, der udelukkende retter mod kommunikation, og derfor er det enten noget, som man lærer gennem mange års erhvervserfaring, eller også har man uddannet sig i det. Et mediebureau eller et reklamebureau vil have ansatte, der har forstand på kommunikation i sin reneste form, og derfor vil det være fornuftigt at søge vejledning og konkret arbejde i forbindelse med kommunikationsstrategi hos et sådant firma.

Søger du hjælp til en kommunikationsstrategi? Så se her

Share

Category: Kommunikation
Mediebureauer (Foto: offroadmedia.dk)

Mediebureauer (Foto: offroadmedia.dk)

Det er de færreste virksomheder, der har deres egen marketingafdeling. Større virksomheder vil måske nok have nogle få medarbejdere til at arbejde med markedsføring og reklame, men mindre virksomheder vil ofte undlade at prioritere dette. Det efterlader dog et tomrum, der skal fyldes ud. Der vil nemlig altid være behov for markedsføring og reklame for en virksomheds ydelser og produkter, især i disse meget konkurrenceprægede tider. Derfor kan man med fordel overveje at arbejde sammen med et mediebureau i Århus. Så kan man nemlig vide sig ret sikker på, at man kommer til at flytte sig i den rigtige retning.

Man skal selvfølgelig stadig være kritisk med hensyn til hvilket mediebureau i Århus, man vælger at arbejde sammen med. Grunden til de gode muligheder for at finde et godt mediebureau i Århus skal blandt andet findes hos de meget gode muligheder for uddannelse indenfor markedsføring, kommunikation og reklame i byen. Der er kommet mange nye uddannelser til, hvilket lokker mange unge til, og dette skaber en kompetent arbejdsstyrke.

Derudover er Århus også en by, hvor der er mange nye projekter i gang, både i forhold til byggeri og andre ting. Derfor har mediebureauerne i byen i længere tid haft noget at lave, og derfor har de stadig fingeren på pulsen i forhold til nye tendenser på markedet.

Det er fornuftigt at arbejde sammen med et mediebureau i Århus i stedet for selv at udarbejde halvfærdige markedsføringsløsninger. Det kræver de rigtige medarbejdere og de rigtige evner at udarbejde en markedsføringsstrategi og udføre den ordentligt, og hvis man ikke har dem selv, så skal man sørge for at søge dem andetsteds. Hvis man finder en god samarbejdspartner, så vil det ende med at blive en investering, der viser sig at betale sig ind mangfoldigt.

Mediebureau Århus – Se her

Share

Category: Kommunikation
Kommunikation (Foto: en.wikipedia.org)

Kommunikation (Foto: en.wikipedia.org)

Kommunikation er en del af alle menneskers hverdag. Først og fremmest gennem sprog, men der er også alle de usagte ting. Det kan være ansigtsudtryk, gestus eller handlinger. Eftersom kommunikation er så stor en del af vores dagligdag, er det også vigtigt som virksomhed at gøre sig klart, at det ikke er ligemeget, hvordan man kommunikerer i forskellige sammenhænge. For at have dette på det rene har man brug for en kommunikationsstrategi.

Del jeres kommunikationsstrategi op

Når man skal lægge kommunikationsstrategi i en virksomhed, så vil det være en fordel, hvis man sørger for at dele den op. Denne skelning skal foregå i forhold til den interne kommunikation og den eksterne kommunikation i virksomheden.

Det er naturligvis især store virksomheder, der har behov for en intern kommunikationsstrategi. Hér skal der være nogle overordnede værdier og retningslinjer for, hvordan man taler til hinanden, og i det hele taget hvordan det hele skal foregå. Det vil skabe en mere harmonisk virksomhed. Ligesom nogle firmaer forventer vis ensartethed i de ansattes påklædning, så skal der også være en overligger for den interne kommunikation.

Den eksterne kommunikationsstrategi har nok flere virksomhedslederes interesse, da det er denne, der har en direkte indflydelse på kunderne og andre interessenter. Det er ikke ligemeget, hvordan man som virksomhed betragtet kommunikerer med interessenter. Nogle gange vil der være behov for, at man ligger en kommunikationsstrategi for et bestemt projekt. Nogle produkter er måske målrettet nogle mennesker frem for andre, og hér skal kommunikationen naturligvis følge trop.

Hvis man har brug for hjælp til at lægge en kommunikationsstrategi i en eller anden sammenhæng, så vil det altid være den bedste idé at få et mediebureau med på råd, så man ikke skal stå med det hele selv. Det er bedre med en god kommunikationsstrategi, der har kostet lidt ekstra, end en strategi der slet ikke viser sig at være holdbar i sidste ende.

Du kan læse flere tanker om kommunikationsstrategi her

Share

Mediebureau (Billede: Flickr.com)

Mediebureau (Billede: Flickr.com)

I forhold til, hvordan det var for 10-15 år siden, er der i dag mange flere medier og platforme at forholde sig til, når man skal ud og markedsføre sin virksomhed eller et bestemt produkt. Markedsføring og kommunikation er blevet mere komplicerede størrelser, der kræver prioritering og nøjagtig planlægning. Desuden er der brug for forståelse for forkskellige former for markedsføring og kommunikation, og alt dette kan et mediebureau bidrage med.

Ligesom et land ikke går i krig uden først at have en strategi for slagets gang, kan en virksomhed heller ikke med rimelighed forvente at få succes, hvis ikke der er tænkt nøje over markedsføringsstrategi. Der skal være en rød tråd gennem hele foretagendet. Det er de færreste virksomheder, der har en komplet marketingafdeling til at tage sig af dette, så man kan med fordel overveje at tilknytte et mediebureau til virksomhedens foretagender.

På hvilke områder kan et mediebureau gøre en forskel?

Noget af det mest basale ved markedsføring er som sagt at have en strategi. Dette kræver identificering af målgruppe og dens behov, og en forståelse for, hvordan man kan kommunikere i forskellige situationer. Det er ikke noget, man bare lige giver sig i kast med, hvilket de fleste nok vil erfare, hvis de prøver. Det er langt bedre i det mindste at få et tilbud fra et mediebureau med de rette kompetencer. Selvom god markedsføring koster penge, så kan dårlig markedsføring komme til at koste endnu mere!

Et mediebureau kan også bidrage med analytiske værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed til at måle effekten af jeres markedsføringsstrategi og optimere på de nødvendige punkter. Betragt et godt mediebureau som en mekaniker, der først istandsætter hele bilen, og derefter bliver ved med at syne med jævne mellemrum, så hele maskineriet kører som smurt.

Vi anbefaler dette mediebureau

Share

Category: Kommunikation
Sociale medier (Foto: politiken.dk)

Sociale medier (Foto: politiken.dk)

Du kender det sikkert alt for godt. Du kommer hjem, du har lige været på studiet, hvor du har brugt en god del tid med din computer – og en del tid på Facebook og andre sociale medier, som du over noget tid har skiftet ind og ud mellem. Nu er du kommet hjem, laver dig en mad, og så går du på igen på computeren for at tjekke, om der er kommet nogle nye opdateringer på de sociale medier. Sociale medier behøver ikke nødvendigvis at være sådan en dårlig ting, som medierne gør det til, det er måske i højere grad bare en anden måde at være i kontakt med omverdenen på i dag. På den måde, må du måske selv erkende, at det er sådan, virkeligheden ser ud – fuld af sociale medier, og kontakt, kommunikation og flere klik på tasterne. Sådan er det. Men i stedet for at se det som en dårlig ting, kan du måske med fordel vende den rundt og bruge de sociale medier på en fornuftig måde.

Sociale medier kan du bruge fornuftigt

Netop fordi, der er så mange mennesker, som pendler frem og tilbage mellem de sociale medier, så er det netop stedet til at gøre opmærksom på dig selv. Ikke kun på et personligt grundlag, men måske også på et grundlag for din virksomhed. På de sociale medier kan du fange alle potentielle målgrupper, det er i stigende grad både for ældre og unge, som bruger de sociale medier på forskellige måder. Ved at poste noget på de sociale medier, bliver det en form for reklame til hele befolkningen, og du vil kunne gøre opmærksom på dig selv og din virksomhed på en måde, som folk ikke ser lige så forfærdelig som reklamebannere på gaden eller telefonsælgere, der ringer op og er irriterende.

Se hvordan du kan bruge sociale medier her

Share

Category: Kommunikation
Ram plet med kommunikationen (Foto: linkad.dk)

Ram plet med kommunikationen (Foto: linkad.dk)

Sidder du sommetider og kigger lidt ud af vinduet, tænker, hvad der skal ske med din virksomhed samt, hvor den er på vej hen? Din virksomhed vokser eller former ikke sig selv, hvis du ikke gør noget ved den, og nogle gange kan det være fint at tage nogle nye tiltag for at vande din virksomhed lidt, så den kan blomstre. I en verden, hvor vi lever af kommunikation, kan det være godt at vise, at du og din virksomhed er med på bølgen. For at andre mennesker ude i verden skal vide, at du eksisterer, bliver du nødt til at gøre opmærksom på det, og det er det, der så fint hedder ”at lægge en kommunikationsstrategi” for din virksomhed.

En kommunikationsstrategi behøver ikke at være langhåret

Umiddelbart giver det jo sig selv, men det er ikke såre enkelt, og det kan være fint for dig at hyre nogle erfarne og professionelle på området, som har studeret inde for kommunikation. De forstår sig på det og kan give dig en masse tricks og idéer, som du også vil kunne bruge i din virksomhed senere hen. På den måde, viser du også over for dig selv, men også dine kolleger, at du gerne vil involvere dig i virksomheden og give den det bedste springbræt til at vokse. Når du viser noget engagement ved for eksempel at lægge en kommunikationsstrategi, så kan det være, du oplever en fornyet energi i hele virksomheden, som kan smitte på alt og andet – også kunderne.

Vil du se mere om kommunikationsstrategi?

Share

Category: Kommunikation