Tag Archives: forretning

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er nødvendig, for at få en sund virksomhed. Det er nødvendigt, at en virksomhed ikke bare forlader sig til at bruge den forretningsmodel og de strukturer, som den startede med. Gør en virksomhed det, vil den ikke kunne følge med mulighederne på markedet. Det er nødvendigt hele tiden at være opmærksom på de forskellige metoder til forretningsudvikling, der er, og det er nødvendigt, at man altid arbejder med at udvikle sin forretning.

Det kan dog være svært at udvikle sin forretning. Det svinger fra virksomhed til virksomhed, hvordan man skal arbejde med udviklingen af forretningen. Derfor er der ikke ét klart svar på, hvordan man bedst udvikler sin forretning. Men der er gode råd til jer, der skal til at arbejde mere målrettet med jeres forretningsudvikling. Det kan du læse mere om i næste afsnit, hvor du kan få et par gode råd til, hvordan man bør forholde sig til forretningsudvikling. Her kommer også en anbefaling til dig, der skal have hjælp ude fra.

For en professionel til at hjælpe med forretningsudvikling

Man kan nogle gange have lyst til at smide håndklædet i ringen endnu inden, man går i gang med at se på ens forretningsmodel, organisationsstukturer og andre strukturer i ens virksomhed. Det er en stort mundfuld. Her er et par gode råd til virksomheder, som vil arbejde målrettet med forretningsudvikling.

 

  1. Tag en dyb indånding

Det er svært og det kræver tid. Tag en dyb indånding og sæt både tid og ressourcer af til projektet.

 

  1. Undgå at det bliver et projekt

Lav løbende forretningsudvikling, så du ikke skal kigge på det eksempelvis årligt.

 

  1. Få professionel hjælp

Det er ikke en skam at få hjælp ude fra. Der findes mange gode konsulenter og kurser, der kan få dig og din virksomhed på rette kurs. Gib ud og tag imod den hjælp, du kan få ude fra.

Et godt sted at få hjælp til forretningsudvikling her 

Se mere om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling er en god investering hvad enten du er stor eller lille

Få et større afkast i virksomhed med forretningsudvikling

 

Share

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

En virksomhed bør altid være i udvikling og på vej mod at tilbyde et bedre produkt end den tidligere har gjort. Det gælder både i forhold til fysiske varer og services. Der er altid processer, der kan optimeres og produkter, der kan udvikles. Dette skal dog ske med øje for forretningen. Der skal være en plan med at begynde at udvikle og optimere. Dette kaldes forretningsudvikling. Forretningsudvikling handler altså om at få det bedst mulige ud af din virksomhed og i bund og grund at planlægge og implementerer vækstmuligheder.

Forretningsudvikling henviser til de virksomhedsopgaver og virksomhedsprocesser, der omhandler den analytiske forberedelse og planlægning af vækstmuligheder. Det handler også om støtten til implementeringen af vækstmuligligheder. Enhver virksomhed bør derfor kende til forretningsudvikling og eksempelvis også vise, at forretningsudvikling ikke handler om de egentlige beslutningsprocesser omkring strategien for eller den faktiske implementering af vækstmulighederne. Forretningsudvikling er de tanker, der går forud for dette.

Business development er forretningsudvikling

Business development kaldes forretningsudvikling også. Det er et moderne udtryk, men i virkeligheden det ord, som de fleste arbejder med. Derfor er det også ofte business development, du skal søge på, hvis du skal finde kurser i forretningsudviklingen. Måden at blive bedre til at forretningsudvikle sker nemlig bedst med uddannelse og kurser.

Mange tror at så længe, at så længe de har udviklet et godt produkt eller god service, så er der ikke meget mere at gøre, end at følge markedet tog få firmaet eller virksomheden til at køre. Det er helt forkert. Selv hvis din virksomhed tilbyder en service som rengøring, hvis behov ikke lige slutter, så er det nødvendigt med forretningsudvikling. For du vil vel gerne tjene mere på forretningen, ikke?

Find mere information om forretningsudvikling eller business development her 

Læs mere om forretningsudvikling her:

Få positiv og konstruktiv sparring i forretningsudvikling

Styrk din virksomhed med viden om forretningsudvikling

Share

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Få positiv og konstruktiv sparring i forretningsudvikling

En forretning driver ikke sig selv naturligt. Har man et produkt eller en ydelse, man gerne vil sælge, er det en god ide at evaluere både strategier og metoder. Virksomhedens måde at producere og yde på er med til at gøre markedet enten større eller mindre. Forretningsudvikling er for virksomheden eller selskabet med behov for en saglig og kyndig vejledning indenfor det erhvervslige. Der er visse aspekter, visse virksomheder kan være blinde over for selv. Når man i sagens natur sidder inde i en position, er det svært at virke kritisk over for den måde, man gør tingene på selv. Det giver derfor sig selv, at et objektivt og professionelt blik vil være med til at åbne op for visse perspektiver, der hidtil har været usete.

Konstruktiv dialog

Professionel konsultation kan være med til at skabe det rette perspektiv for virksomheden. Virksomhedens historik, den fremtidsperspektiver samt dens interne og eksterne strategier evalueres. Dette gøres i en fremmende og konstruktiv dialog med den eksterne part, der er i stand til at kunne sætte en finger på både svagheder og styrker. Det høres som regel i den efterfølgende evaluering, at netop dette objektive blik er med til at gøre den efterfølgende strategiudvikling nemmere, når den skal praktiseres.

Konstruktiv revurdering

Med forretningsudvikling får man altså rådgivning og vejledning, der sætter virksomhedens kontinuitet i højsædet. På nettet kan man finde et stort udvalg af forskellige firmaer, der tilbyder kyndig vejledning. En vejledning, der i sidste ende kan være med til at være den betydende edge for virksomheden selv. På et marked, der bevæger sig dynamisk, kan der være behov for at se sig selv i øjnene for at revurdere både sine strategier og metoder. Med den objektive part er man sikret en konstruktiv udvikling af forretningen.

Læs meget mere om forretningsudvikling her

Du kan også læse mere om forretningsudvikling her:

Styrk din virksomhed med viden om forretningsudvikling

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma

Share

Forretningsudvikling (Billede: Flickr.com)

Forretningsudvikling styrker virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling henviser generelt til de af organisationens opgaver og processer, der omhandler planlægning og støtte af implementering af virksomhedens portefølje af vækstmuligheder. Disse opgaver og processer er relateret til men grundlæggende forskellige fra traditionelle tilgange til f.eks. strategisk ledelse og organisation, salg og marketing, samt iværksætteri eller entreprenørskab. Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningsudvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker åbner for nye forretningsideer, der skal finde deres position i markedet. Forretningsudvikling skal have fokus på optimering på både kort og lang sigt. Når du skal lægge en strategi for din virksomheds forretningsudvikling er der flere ting du skal være opmærksom på. Først og fremmest skal du finde ud af, hvor du henter din top- og bundlinje i dag. Og hvor samt hvordan du vil sikre eller øge din top- og bundlinje i morgen. Virksomheder, der udelader forretningsudvikling kan meget hurtigt se deres markedsandele tabt igen.

Forskellige strategier

Vælger du at fokusere på innovativ vækst betyder det, at din udviklings- og vækststrategi skal ske via din toplinie. Altså skal du finde frem til måder, hvorpå du kan øge omsætningen på nye/eksisterende produkter eller markeder. Enten ved selv at vokse organisk eller ved at tilkøbe. Måske er dine muligheder begrænsede for at lave så drastiske tiltag. Men blot en langt mere fokuseret indsats over for eksisterende kunder med eksisterende ydelser vil måske også være en kraftig forbedring.

Måske vælger du en udviklings- og vækststrategi, hvor du primært fokuserer på at øge din bundlinie. Det betyder, at du skal finde måder, hvorpå du kan øge din konkurrenceevne – f.eks. for at være mere solid, for at kunne håndtere en eventuel priskrig. Eller måske for selv at øge dine markedsandele og ryste konkurrenter af markedet ved at levere flottere ydelser til bedre priser. Du kan effektivisere og optimere i egen virksomhed, eller du kan vælge at outsource dele af din virksomhed.

Læs mere om forretningsudvikling her!

Få mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma

Du kan gøre en forskel med forretningsudvikling

Share

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Forretningsudviklingen skal være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i det felt, som dit firma florerer inden for. Dit firma skal ikke kun være det bedste firma udadtil, men ikke mindst også indadtil. Husk at et firma ikke er stærkere, end den svageste mand, der arbejder der. I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

For at opnå den bedste forretningsudvikling skal du have den bedste forretningsudvikler ansat
En god forretningsudvikler er hurtig til at se, hvad der kan gøres for at din arbejdsplads, for at den bedste forretningsudvikling sker fyldestgørende. Det drejer sig både om procentvis stigning af væksten i firmaet, men også at få alle parter i firmaet til at arbejde sammen på kryds og tværs. Det handler om at ledelsen skal fungere som en ledelse, kollegerne skal kunne arbejde sammen og alle skal synes, at det, de laver, er bedre end noget andet. Forretningsudvikleren ser mulighederne og griber den, for at gøre din arbejdsplads bedre end nogen anden.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Se mulighederne for kurser i forretningsudvikling her

 

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed

Share

Forretningsudvikling (Billede: Flickr.com)

Forretningsudvikling (Billede: Flickr.com)

Forretningsudvikling – også kaldt business development – er en måde, hvorpå man arbejder systematisk med at systematisere, forbedre, analysere og støtte implementeringen af en virksomheds vækstmuligheder. Mange virksomheder får ikke det fulde udbytte af deres indsats, da den mest gunstige vækst blokeres et sted i organisationens system. Der kan være mange grunde til, at virksomheden ikke opnår det fulde potentiale, men i nogle tilfælde kan det skyldes virksomhedens ledelses manglende ressourcer til at træffe de afgørende beslutninger på kvalificeret vis, afkoblingen af forberedelsen og implementeringen af vækstmuligheder eller integrering og koordinering af virksomhedens mange specialistfunktioner. Der er derfor flere og flere virksomheder, som tyer til forretningsudvikling som et instrument, der kan være en løsning på koordinerings- og integreringsudfordringerne i den moderne, globale konkurrence.

Kompetent rådgivning kan udvikle din forretning til nye højder

Der findes mange dygtige virksomheder, som har specialiseret deres konsulenter i at hjælpe andre virksomheder med forretningsudviklingen. Her henviser forretningsudviklingen til de af kundens udfordringer, opgaver og processer, som omhandler den analytiske forberedelse og målrettede planlægning af vækstmuligheder og implementering af disse. Den praktiske implementering er dog altid op til kunden, da det er virksomhedens egen vision, der i sidste ende skal give succes på den lange bane. Det kan være rart at få sparring til strukturering og effektivisering fra en dygtig konsulent, som forstår markedssammenhænge og din virksomheds behov nu og her. Men når det kommer til den egentlige implementering af nye arbejdsprocesser og så videre, er det altid optimalt, at det endelige ansvar ligger hos virksomheden. Sådan skal det være.

Klik her og find ud af mere om forretningsudvikling

Share