Category Archives: Organiseringskultur

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

organisationskultur styrker samarbejdet (foto: hansentoft.dk)

De fleste mennesker ved, hvad ordene ’organisation’ og ’kultur’ betyder hver for sig. Det er to ord, der udgør selve fundamentet for vores hverdag, selvom vi måske ikke nødvendigvis bruger dem og tænker på dem hver dag. Som mennesker bestemmes vores liv i høj grad af de netværker vi omgiver os selv med. De ting vi vælger at være en del af, og de ting vi vælger ikke at være en del af. Disse organisationer er altbetydende for vores hverdag og liv. Familien, som er den første organisation, vi stifter bekendtskab til, skolen, jobbet og et hav af andre netværker, som vi, på alle mulige tidspunkter i vores liv, bliver en del af. Organisationer består nemlig af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer og uskrevne regler. Kulturen derimod, er et langt mere uhåndgribeligt begreb. Det er noget vi bruger til at beskrive, hvad der foregår indbyrdes i disse organisationer, store som små. Den er hermed et udtryk for den måde, vi vælger at gøre tingene på. Kort sagt, vores adfærd i bestemte fælleskaber.

Bedre kommunikation

Organisationens kultur er altså det, der udgør kernen i en virksomhed, og den lim, der binder det hele sammen, deraf ordet ’organisationskultur’. Engang var det vældig populært med begrebet ’den lærende organisation’, altså en organisation, der i sin helhed bevæger sig fremad i en konstant læringsproces. Det er nemlig den eneste måde en organisation kan fungere på. Det er en konstant strøm af information, der afgør adfærden, holdninger og resultater i en virksomhed. En organisationskultur kan altså forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem. For at have en fungerende virksomhed, er man altså nødt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af åbenhed og gensidig tillid. Det kan være svært at opnå, men i enden vil det komme, ikke blot dig og dine medarbejdere til gode, men hele din virksomhed.

Læs mere om organisationskultur her!

Læs mere om, hvorfor organisationskultur er vigtigt, her:

Klæd dit firma på med en sund og rask organisationskultur

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Share

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: hansentoft.dk)

Uanset hvor man kommer hen er der en kultur; fra land til land og fra by til by. Således findes organisationskulturen også i de enkelte virksomheder uanset type. Men det kræver tid og tålmodighed at kunne sætte sig ind i den og forstå den. Det kan være næsten umuligt at gennemskue alle faktorer i alle afkroge af kulturen. Specielt hvis man nærer et ønske om at ændre organisationskulturen, er det absolut vigtigt at kende til samtlige aspekter af kulturen, før man implementerer ændringer.

Hvad er organisationskultur?

Tænk ”køkultur”. Køkultur er en betegnelse for en almen forståelse for høflighed og respekt overfor andre menneske, og vreden rammer når denne respekt og høflighed ikke overholdes. Kultur er således ikke noget håndgribeligt, men ligger dybt begravet i normerne i samfundet. På samme måde er det i virksomheden, hvor det blot går under navnet Organisationskultur.

Hvad er en sund organisationskultur?

En sund organisationskultur er en kultur inden for en virksomhed, hvor alt fungerer effektivt og hensigtsmæssig. Men det kræver tid og tålmodighed at kunne sætte sig ind i den og forstå den. Der er så mange utallige faktorer, der udgør en kultur, at det kan være næsten umuligt at gennemskue alle aspekter. Først da, kan man implementere de ændringer, som kan bevirke til yderligere succes for virksomheden. Det kan fx være en effektivisering i kommandovejen, i den almene arbejdsgang, morgenrutinerne eller dataarkivering og –deling, for at nævne nogle få eksempler. Selv de marginale ændringer kan have kæmpe virkninger uanset hvor de implementeres, det er derfor vigtigt at identificere de helt eksakte problemstillinger før man prøver sig af med at ændre en organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Få mere information om organisationskultur her:

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Få styr på alting ved at efterleve en organisationskultur

 

Share

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: se-institute.dk)

Som virksomhed i dag er nogle af de vigtige egenskaber, at man er hurtig til at skifte retning i forhold til ens strategi. Det vil sige, at man som virksomhed skal være omstillingsparat i forhold til at ændre måden medarbejderne arbejder på, at man hurtigt skal kunne flytte sig fra et projekt til et andet og at man skal være god til at ændre i virksomhedens kultur for at kunne optimere ens forretning.

Det sidste kan være en af de svære opgaver. Mange virksomheder har opbygget deres kultur over mange år, og det er sjældent en som man røre ved, for det kan være vanskeligt at begynde at ændre en organisationskultur. Dette er især fordi der kan være nødvendig af ændre medarbejdernes adfærd på nogle områder for at få virksomheden til at hænge bedre sammen.

Det er bestemt ikke altid nemt at ændre på et menneskes adfærd og slet ikke en hel samlet gruppe mennesker på samme tid. Dette kræver at man som leder kan motivere og komme med en række punkter, som ikke kun gavner virksomheden, men også medarbejderne.

Hvis ikke ledelsens udspil bliver godt modtaget af medarbejderne, så kan man hurtigt få opbagt en dårlig stemning i virksomheden og det går både ud over arbejdsomheden, moralen og virksomhedens resultater.

Hvordan ændrer man bedst organisationskulturen

Det er derfor vigtigt, at man som ledelse i en virksomhed rykker virksomhedens organisationskultur løbende, så medarbejderne ikke konstant bliver pålagt nye store ændringer, men stille og roligt vender sig til at der kommer små skift i organisationskulturen.

Der findes en række konsulentvirksomheder i Danmark, som arbejder med andre virksomheder og deres organisationskultur. Derfor kan man som virksomhed og ledelse få gode råd og idéer til, hvordan man bedste ændrer sin kultur, og hvilke resultater man ønsker at ændringerne giver.

Ved at kigge på internettet kan man hurtigt finde en række forskellige konsulentvirksomheder, som måske kan hjælpe virksomheden i den rigtige retning.

Her kan man se mere om organisationskultur

Se mere om organisationskultur her:

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Få styr på alting ved at efterleve en organisationskultur

 

Share