Category Archives: Organisation

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Som ejer eller leder af en virksomhed, kan det være svært at se fejlene og ændre på den strategi, du har lagt med stor indsats. Det kan også være svært at være kritisk, hvis ikke helt det går, som det skal – måske vil man gerne give skyldes videre til andre. Og derfor kan det være en god idé at få hjælp til at lægge den perfekte strategi, for den bedste strategi kommer fra det interne, med inspiration fra det eksterne.

 

En målrettet strategi

 

For at opnå gode resultater på den bedste måde, er det vigtigt at i har lagt en strategi. Det er strategien, der sikrer, at i når de mål, i har opsat for virksomheden inden for den tidsperiode, der er sat af. Det er vigtigt at strategien indeholde de mål, deadlines og de KPI’er der skal til, for at måle på om strategien har været succesfuld.

 

For nogle virksomheder kan det være en idé at få hjælp udefra til at lægge den rette strategi. En konsulent kan nemlig hjælpe jer ved at skifte mellem forskellige roller, så som katalysator for strategien, sparringspartner og coach for ledelsen, sådan i kan komme til tops igen. Altså er en konsulent henvendt til ledelsen, som til dagligt arbejder med netop strategien og effektiviteten heraf.

 

Målet er fra starten sat højt, sådan at der virkelig skal arbejdes for at nå de rette resultater. Det hjælper altså ikke at være i status quo, og gøre som man plejer, og derfor er der altså nogle forpligtigelser til ledelsen og medarbejderne generelt.

 

Tæt samarbejde

 

Når du lægger en strategiplan i samarbejde med en konsulent, betyder det at man arbejder i tæt samarbejde med hinanden. Det er her man skaber, og tænker nyt, forankre og ændrer de processer, der viser sig ikke at fungere for den måde i bedst arbejder og skaber resultater på.

 

Se hvor du finder hjælp til jeres strategiplan her

 

Klik videre:

Headhuntere sikrer dig det rette jobmæssige match

Derfor bør I hyre en konsulent til jeres management

 

 

Share

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Det er umuligt at drive en virksomhed uden de helt rigtige medarbejdere. Men disse kan være svære, hvis ikke næsten umulige, at finde. For nogle gange er det nogle helt bestemte medarbejdere som virksomhederne har brug for at ansætte. Hvis disse medarbejdere er meget eftertragtede, er man formentlig heller ikke den eneste virksomhed, der ønsker at tilknytte dem. Men der er en måde, hvorpå man kan sørge for at få fat i de allermest kompetente medarbejdere, nemlig via headhunting.

Headhunting i alle situationer

Når en virksomhed har brug for at ansætte en eller flere nye medarbejdere, kan det skyldes flere forskellige ting. Det kan eksempelvis være fordi en tidligere medarbejder har sagt op, fordi han eller hun ønskede at prøve nye kræfter et andet sted. Men det kan også skyldes, at man har oprettet en helt ny afdeling eller stilling i virksomheden. I sidstnævnte tilfælde kan det være ekstra svært at finde den nye medarbejder, fordi man måske er lidt usikker på hvad det er man har brug for. Lige meget hvilken situation man står i, kan det være fornuftigt at takke ja til den hjælp, som et headhunting firma tilbyder.

Derfor fungerer headhunting så godt

Når man benytter sig af headhunting, vil man med stor sandsynlighed finde lige præcis den medarbejder, som man efterspørger. Og der er flere grunde til, at headhunting er genialt at bruge. Først og fremmest får man hjælp af meget kompetente folk til at lokalisere og finde de allermest kvalificerede medarbejdere på markedet. Headhunting firmaerne har nogle fantastiske kontakter. De kan dermed finde frem til de bedste af de bedste. Samtidig slipper man for at bruge sin egen tid på at skulle finde de nye medarbejdere, og man kan derfor passe sit arbejde som normalt.

Ønsker du at benytte dig af headhunting, kan du klikke her.

 

Læs også:

Ernæringsfaglig diplomuddannelse tilbyder et aktivt arbejde

Headhunting er den nye måde at søge job på

Share

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

organisationskultur styrker samarbejdet (foto: hansentoft.dk)

De fleste mennesker ved, hvad ordene ’organisation’ og ’kultur’ betyder hver for sig. Det er to ord, der udgør selve fundamentet for vores hverdag, selvom vi måske ikke nødvendigvis bruger dem og tænker på dem hver dag. Som mennesker bestemmes vores liv i høj grad af de netværker vi omgiver os selv med. De ting vi vælger at være en del af, og de ting vi vælger ikke at være en del af. Disse organisationer er altbetydende for vores hverdag og liv. Familien, som er den første organisation, vi stifter bekendtskab til, skolen, jobbet og et hav af andre netværker, som vi, på alle mulige tidspunkter i vores liv, bliver en del af. Organisationer består nemlig af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer og uskrevne regler. Kulturen derimod, er et langt mere uhåndgribeligt begreb. Det er noget vi bruger til at beskrive, hvad der foregår indbyrdes i disse organisationer, store som små. Den er hermed et udtryk for den måde, vi vælger at gøre tingene på. Kort sagt, vores adfærd i bestemte fælleskaber.

Bedre kommunikation

Organisationens kultur er altså det, der udgør kernen i en virksomhed, og den lim, der binder det hele sammen, deraf ordet ’organisationskultur’. Engang var det vældig populært med begrebet ’den lærende organisation’, altså en organisation, der i sin helhed bevæger sig fremad i en konstant læringsproces. Det er nemlig den eneste måde en organisation kan fungere på. Det er en konstant strøm af information, der afgør adfærden, holdninger og resultater i en virksomhed. En organisationskultur kan altså forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem. For at have en fungerende virksomhed, er man altså nødt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af åbenhed og gensidig tillid. Det kan være svært at opnå, men i enden vil det komme, ikke blot dig og dine medarbejdere til gode, men hele din virksomhed.

Læs mere om organisationskultur her!

Læs mere om, hvorfor organisationskultur er vigtigt, her:

Klæd dit firma på med en sund og rask organisationskultur

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Share

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: hansentoft.dk)

Uanset hvor man kommer hen er der en kultur; fra land til land og fra by til by. Således findes organisationskulturen også i de enkelte virksomheder uanset type. Men det kræver tid og tålmodighed at kunne sætte sig ind i den og forstå den. Det kan være næsten umuligt at gennemskue alle faktorer i alle afkroge af kulturen. Specielt hvis man nærer et ønske om at ændre organisationskulturen, er det absolut vigtigt at kende til samtlige aspekter af kulturen, før man implementerer ændringer.

Hvad er organisationskultur?

Tænk ”køkultur”. Køkultur er en betegnelse for en almen forståelse for høflighed og respekt overfor andre menneske, og vreden rammer når denne respekt og høflighed ikke overholdes. Kultur er således ikke noget håndgribeligt, men ligger dybt begravet i normerne i samfundet. På samme måde er det i virksomheden, hvor det blot går under navnet Organisationskultur.

Hvad er en sund organisationskultur?

En sund organisationskultur er en kultur inden for en virksomhed, hvor alt fungerer effektivt og hensigtsmæssig. Men det kræver tid og tålmodighed at kunne sætte sig ind i den og forstå den. Der er så mange utallige faktorer, der udgør en kultur, at det kan være næsten umuligt at gennemskue alle aspekter. Først da, kan man implementere de ændringer, som kan bevirke til yderligere succes for virksomheden. Det kan fx være en effektivisering i kommandovejen, i den almene arbejdsgang, morgenrutinerne eller dataarkivering og –deling, for at nævne nogle få eksempler. Selv de marginale ændringer kan have kæmpe virkninger uanset hvor de implementeres, det er derfor vigtigt at identificere de helt eksakte problemstillinger før man prøver sig af med at ændre en organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Få mere information om organisationskultur her:

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Få styr på alting ved at efterleve en organisationskultur

 

Share

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: se-institute.dk)

Som virksomhed i dag er nogle af de vigtige egenskaber, at man er hurtig til at skifte retning i forhold til ens strategi. Det vil sige, at man som virksomhed skal være omstillingsparat i forhold til at ændre måden medarbejderne arbejder på, at man hurtigt skal kunne flytte sig fra et projekt til et andet og at man skal være god til at ændre i virksomhedens kultur for at kunne optimere ens forretning.

Det sidste kan være en af de svære opgaver. Mange virksomheder har opbygget deres kultur over mange år, og det er sjældent en som man røre ved, for det kan være vanskeligt at begynde at ændre en organisationskultur. Dette er især fordi der kan være nødvendig af ændre medarbejdernes adfærd på nogle områder for at få virksomheden til at hænge bedre sammen.

Det er bestemt ikke altid nemt at ændre på et menneskes adfærd og slet ikke en hel samlet gruppe mennesker på samme tid. Dette kræver at man som leder kan motivere og komme med en række punkter, som ikke kun gavner virksomheden, men også medarbejderne.

Hvis ikke ledelsens udspil bliver godt modtaget af medarbejderne, så kan man hurtigt få opbagt en dårlig stemning i virksomheden og det går både ud over arbejdsomheden, moralen og virksomhedens resultater.

Hvordan ændrer man bedst organisationskulturen

Det er derfor vigtigt, at man som ledelse i en virksomhed rykker virksomhedens organisationskultur løbende, så medarbejderne ikke konstant bliver pålagt nye store ændringer, men stille og roligt vender sig til at der kommer små skift i organisationskulturen.

Der findes en række konsulentvirksomheder i Danmark, som arbejder med andre virksomheder og deres organisationskultur. Derfor kan man som virksomhed og ledelse få gode råd og idéer til, hvordan man bedste ændrer sin kultur, og hvilke resultater man ønsker at ændringerne giver.

Ved at kigge på internettet kan man hurtigt finde en række forskellige konsulentvirksomheder, som måske kan hjælpe virksomheden i den rigtige retning.

Her kan man se mere om organisationskultur

Se mere om organisationskultur her:

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Få styr på alting ved at efterleve en organisationskultur

 

Share

Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Organisationsudvikling er en vigtig del af det at have firma i dag  (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling skal til for at klare sig i dag

Selvom man som virksomhed føler sig utroligt stabil og markedsdominerende indenfor et felt, er man stadig nødt til at være åben overfor organisationsudvikling. Er man ikke modtagelig overfor input udefra, vil man med sikkerhed ende på et sidespor, som den rigide mastodont, der ikke lyttede til omgivelserne. Der er intet i vejen med organisationsudvikling, uanset hvor stor og markedsdominerende man end måtte være.

Vi ser det i disse dage, hvordan selv de suverænt største virksomheder, som næsten har monopol inden for deres niche, laver store organisationsmæssige forandringer. Google har for eksempel for nyligt lanceret deres radikalt forandrede forretningsstruktur, hvor hovedforretningen og alle de mindre udviklingsprojekter bliver separeret i en ny paraply kaldet Alphabet. At Google af alle har haft behov for store organisationsforandringer beviser blot pointen om, at ingen går fri når det kommer til den slags.

Der foregår rigtig meget i Asien og i særdeleshed i Kina i disse dage, som har indflydelse på Danske produktionsvirksomheder. Man ser meget ofte, hvordan virksomheder bliver presset ud i en organisationsudvikling, som kræver at man går mere i retning af større fokus på videnstunge stillinger, frem for at have en masse højt betalte danskere ansat i en produktionsenhed. Med andre ord, så ser man hvordan en masse stillinger, som består af manuelt arbejde, i rygende hast overtages af robotter der kan gøre det hele mere effektivt.

God organisationsudvikling kræver megen ekspertise

At bedrive organisationsudvikling er ikke bare noget man går ud og gør. Det kræver en masse indledende arbejde, hvor det kortlægges hvad det er, som en virksomhed skal leve af i fremtiden. Ofte vil organisationsudvikling føre til store forandringer, som ikke nødvendigvis bliver taget super pænt imod. Derfor kræver det også en god ledelse, til at sætte medarbejderne ordentligt ind i hvad det er der skal ske.

Vil du vide mere om organisationsudvikling, så klik forbi www.hansentoft.dk

Læs mere om organisationsudvikling- og kultur her:

Organisationsudvikling er alfa omega

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

 

Share

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

For de fleste er det efterhånden blevet den givne virkelighed, at globaliseringen er kommet for at blive. Det betyder flere ting. Både at konkurrencen er øget gevaldigt, men samtidig også at potentialet for at ekspandere en virksomhed er blevet tilsvarende større. Det kræver imidlertid en dygtig leder at udnytte de muligheder som globaliseringen fører med sig. At tage en executive MBA, kan være et skridt i retningen mod en virksomhed der drager nytte af globaliseringen.

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

I en tid hvor hele verden står på den anden ende, for at få en bid af det globale marked, er det blevet vigtigere end nogensinde før, som virksomhed at have fuldstændig styr på hvad ens kernekompetencer. Hvis man tager en executive MBA, er det blandt andet kompetencer som disse der oparbejdes. Man bliver i stand til, i vekselvirkning med sine medarbejdere i virksomheden at udvikle en meget præcis forståelse for hvad ens kernekompetencer er.

Hvordan bliver jeg omstillingsparat?

Når der skal tages stilling til ageren i det globale marked, er det vigtigt at gøre sig bevidst at man skal være parat til store strukturelle ændringer i virksomheden. I sådanne situationer, hvor det kan blive nødvendigt at sadle radikalt om, er det et spørgsmål om, som leder, om man er i stand til at få hele virksomheden med i den ændring. Hvis ikke det lykkes kan det få fatale konsekvenser for virksomheden, da der hurtigt kan opstå splittelse ved større ændringer på kort tid.

Få en executive MBA og mød verden med oprejst pande

Udforsk flere muligheder her:

Bliv mester i innovationstænke med en mini mba

Århus er et mekka for søgemaskineoptimering

Share

Organisationskultur  (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i en moderne tid, hvor de fleste ting skal være organiserede og sat i kasser og hylder, før vi kan indrette os dem og finde ud af, hvad vi egentlig skal foretage os. Og det er der ikke meget at sige til – vi bliver konstant opdateret med vores smartphones, og vi er i bedste forstand hele tiden ”på”. Derfor er det helt væsentligt, at du – hvis du er så heldig at arbejde i en fremragende virksomhed – ved, hvad det vil sige at bestræbe sig på at efterleve en moderne organisationskultur.

Hvad er egentlig en organisationskultur?

Enhver arbejdsplads består af mere end det fysiske udtryk der umiddelbart møder en, når man træder ind på arbejdspladsen. Enhver virksomhed og arbejdsplads består nemlig ligeledes af kollegaer og et fælles socialt bånd, som binder top- og bundfolk sammen. Disse top- og bundfolk er sammen med til at definere, hvilke processer og strukturer, som virksomheden efterstræber, og netop disse processer og strukturer danner rammen for, hvad en organisationskultur er. Udtrykket ”organisationskultur” bliver et synonym for den måde, vi gør tingene på – altså den måde, hvorpå vi bruger diverse strukturer og processer til at organisere og lede en virksomhed.

Organisationskultur er en nødvendighed et sundt arbejdsmiljø

Alle i en virksomhed skal tage del i processen, hvis man skal ændre en fundamental strukturel proces, og derfor er det særdeles væsentligt, at alle ”chipper in” og gør deres del hver især, hvis en organisationskultur skal iværksættes (eller hvis en organisationskultur skal være med til at ændre den måde, som tingene bliver gjort på.)

En organistationskultur bunder i de normer og værdier, som hersker på en arbejdsplads og det vil derfor være helt nødvendigt og essentielt for eksempelvis en nyansat leder at videreudvikle og igangsætte en organistationskultur, der kan være med til at ændre det udtryk, som en virksomhed har udadtil.

 

Læs mere om organisationskultur hos Hansen Toft

 

Du kan også læse flere indlæg om organisationskultur her:

Det er vigtigt med en god organisationskultur

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen

Share

Category: Organisation
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Det er enormt vigtigt, at man trives på sin arbejdsplads. Det kan være svært at sætte en finger på, hvad præcis det er der gør, om man trives eller ej.

Der er nemlig en masse forskellige faktorer på spil, som man ikke selv er herre over. Naturligvis er det afgørende, at man har nogle søde og rare kolleger. Nogle folk man kommer godt ud af det med, og nogle folk man kan relatere til og nyder at omgås. Det er helt centralt for, at man kan lide at gå på arbejde.

En arbejdsdag bliver meget sjovere og nemmere, hvis man arbejder med nogle folk, man kommer godt ud af det med, og det bliver samtidig meget nemmere at komme op om morgenen også. Der er imidlertid også en masse andre ydre omstændigheder, som man ikke selv i samme omfang kan påvirke. Det er nemlig ligeså vigtigt, at der er en god kultur internt alle ansatte imellem på arbejdspladsen. Hvis der er en god organisationskultur, er det meget nemmere at opnå sine resultater og trives med sit arbejde. Hvis der omvendt hersker en dårlig kultur, smitter det meget hurtigt af på nyankomne, og så bliver de også selv ufrivilligt bærere af den negative kultur.

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen

Det er ikke til at tage fejl af, hvor vigtigt en god kultur i organisationen er. Det er sågar så vigtigt, at man kan se det på bundlinjen, hvis der er en sund og god kultur. Omvendt smitter det også af på resultaterne, hvis man har en dårlig og negativ kultur. Mange tror, at det hele handler om tørre tal og kynisme, hvis man vil klare sig godt i erhvervslivet – men her tager man fejl. Det er lige så vigtigt for resultatet, at skabe sunde og positive rammer at arbejde under.

 

Se mulighederne med organisationskultur hos Hansen Toft

Share

Category: Organisation
Søg råd udefra (foto hansentoft.dk)

Søg råd udefra (foto hansentoft.dk)

At få en virksomhed til at køre på skinner og opnå sine mål og strategier til fulde er en kunst i sig selv. En god virksomhed opstår ikke blot af sig selv, men er hårdt arbejde. Det ved alle der blot har beskæftiget sig i kort tid på dette område. At opnå gode resultater er ikke blot, at folk er dygtige til deres arbejde, men også at det sociale miljø som arbejdet udfolder sig i fungerer, er af stor betydning for en virksomheds fremdrift og for at mål bliver til synlige og giver mærkbare resultater. Der er altså behov for en god organisationskultur.

Organisationsudvikling

Hvis en virksomhed ikke kører efter planen, er det muligt at søge råd og vejledning fra professionelle som har stor erfaring med at udvikle organisationer, så resultater bliver synlige og mærkbare.

Selvom det kan være hårdt at blive analyseret og kritiseret, har det et utrolig gavnligt formål, men man må være åbensindet overfor konstruktiv kritik. Det er netop ved at udfordre allerede eksisterende tankegange og systemer, at der er mulighed for ændringer. Målet er altså at give redskaber så virksomheden kan vokse hurtigere og arbejde smartere frem mod de tilsigtede mål.

En god og solid ledelse

Ens for alle virksomheder er, at der er en ledelse, hvad der ikke er ens for alle virksomheder, er om det er en god og kompetent ledelse. At udvikle en leders kompetencer og sammensætte et godt lederteam er utrolig vigtigt for at en virksomhed kan vokse og afføde de ønskede resultater. En god leder skal kunne træffe vigtige beslutninger og tage styringen under pressede situationer. Det er ikke et let job, men det kan læres. Eksempelvis at fokusere på at lederne lærer hurtigt samtidig med at løse komplekse udfordringer på arbejdspladsen, er et af målene med lederudvikling.

Få hjælp til organisationskultur

Share