Tag Archives: kurser

Uddannelse i projektledelse giver dig et forspring (foto viauc.dk)

Tag en MBA i københavn (foto se-institute.dk)

Kravene for at kunne arbejde i det erhvervslige nu om dage i en lederstilling er blevet højere og højere. Det handler om at have kvalifikationerne i orden, og nu om dage får man forberedt sig på den bedst mulige måde ved at uddanne sig indenfor det specifikke felt, man har tænkt sig at arbejde indenfor. Selvfølgelig betyder erfaring også noget, men før man overhovedet kan få erfaring på et felt, er betingelserne også, at man er i stand til at kunne tænke og forstå praksis teoretisk. En uddannelse giver altså en kvalifikationerne til at kunne forstå og tænke på et dybere plan.

Virkelighedsnær teori

På en mba København møder man teori, der er virkelighedsorienteret og tilrettelagt, så den kan bruges i praksis. Den tilbudte teori bliver sat i spil med case-studies, der gør den både nærværende og forståelig. Det garanterer, at den gennemgåede teori altid forbliver virkelighedsnær og praksisorienteret, hvilket gør den relevant under senere arbejdsforhold. Man er med en mba københavn klædt på til at kunne komme ud i den virkelige virkelighed og bruge den redegjorte teori til at kunne udarbejde og forstå de problemstillinger, der melder sig for en virksomhed på daglig basis. Det er essentielt for den fremtidige leder, at baggagen er relevant og tidssvarende. En mba København garanterer den mest tidssvarende og moderne teori, der skaber parate evner til at klare et arbejdsforløb i en virksomhed.

Grunduddannelse og specialisering

Med en mba københavn får man altså de grundlæggende kvalifikationer til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet, og man kan, hvis man ønsker det udvikle den eksisterende viden med en kandidatuddannelse, hvor man får mulighed for at specialisere sig indenfor et særligt felt. Grunduddannelsen såvel som specialiseringen er essentielle for den senere tid på arbejdsmarkedet.

Læs meget mere om mba København her

Læs om executive MBA her:

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

Executive mba ruster professionelle til at tage ansvar

Share

Business management (foto: se-institute.dk)

Business management (foto: se-institute.dk)

Business management er afgørende for nævneværdig succes

Business management er afgørende at have en del af i sin virksomhed for overhovedet at komme nogen vegne. Det kan sagtens være at man bare har sit eget lille enmansfirma, men det er stadig vigtigt at have en form for ledelse, eller i hvert fald styring på tingene, for at man ikke bare ender med at lade det hele løbe lidt ud i sandet, fordi man har mistet overblikket over hvad det egentlig er man skal fokusere på.

I dag er tingene blevet så corporate, at det kan være svært at følge med. Det betyder også at god gedigen ledelse er blevet erstattet med termen business management. Det handler i bund og grund om at holde styr på hvad der sker i en virksomhed. Hvis ikke der er nogen til at gøre det, og nogen til at udstikke kursen, så er det med garanti en dødsejler man er en del af. Det er nemlig det allermest afgørende i en virksomhed, at der er nogen som tør tage lederskab, for dermed at kunne sikre sig at virksomheden udvikler sig i den retning man har tænkt sig.

I og med at verden er blevet så globaliseret som den er, af et hav af forskellige årsager, så er det i dag endnu mere vigtigt, at man kan kommunikere på tværs af landegrænser. Det gør man blandt andet ved at have folk ansat med forskellige sproglige kompetencer. Men man kan også indføre engelsk som sit corporate language, og dermed sørge for at der bliver lavet business managament på engelsk, således alle er klædt på til at håndtere folk udefra, som med sikkerhed ikke forstår et hak af hvad vi går og siger på dansk.

Man skal ikke lade sig skræmme af business management

Det kan lyde så voldsomt med business management. Det er det ikke. Det handler egentlig bare om at kunne træffe beslutninger, og så er det så bare skrevet på engelsk. Formålet er det samme, at sørge for at man kan holde fokus på det afgørende i virksomheden, og gøre det af med alt det som ikke er en del af forretningen.

Læs en masse om business management på www.se-institute.dk

Læs mere om business management her:

Med en uddannelse i business management vil du kunne styrke dig selv

Tag en uddannelse i business management og styrk dine kompetencer

Share

Vil du være projektleder? (Foto: tawanike.com)

Vil du være projektleder? (Foto: tawanike.com)

Et projektledelse kursus kan gavne og pleje den karriere, som man gerne vægter højt. Med et projektledelse kursus, bliver der altså taget hånd om karrieren og de muligheder, der eksisterer indenfor den pågældende karrieres sfære. Det er vigtigt, at man som arbejdende gør sig sine anstrengelser for at kunne udvikle sig. Man er ikke færdig med at uddanne sig, bare fordi man er ude på arbejdsmarkedet. Der er altid en god grund til at videreuddanne sig. Hele livet handler om at tilpasse sig nye omstændigheder og få det bedste ud af sin situation. Man bliver bedre tilpasset, hvis man vælger at videreuddanne sig på nogle af de kurser, der bliver tilbudt. Som ansat er der mange pligter at tage sig af, og der er mange anstrengelser at yde. Derfor tilbydes der kurser, som kan anskueliggøre mange af de daglige mål, som bliver lagt.

Kompetenceskærpning

I et kursus i projektledelse bliver man altså styrket på mange områder. Primært handler det om at kunne overskue, kommunikere og eksekvere. Som projektleder vægtes det højt, at man fra starten af har en god forståelse for, hvad det er, det egentlig drejer sig om. Nogle gange kan man godt komme til at glemme, hvad det egentlig er, man sidder med. Som projektleder handler det dog om sætte koldt vand i blodet og udføre nøjagtigt og troværdigt.

Det fremtidige ansvar

Som projektleder får man et stort ansvar. Det er det, kurset forsøger at forberede en på. Med et kursus kan man altså komme tættere på det at være en god og kyndig projektleder. Men en projektleder er meget mere end bare en leder. Det er ligeså meget også mennesket bagved, som tæller og betyder noget for det foretagende, som man forsøger at udføre.

Se mulighederne for projektledelse kursus hos VIA

Share

Category: Uddannelse