Tag Archives: forandringsledelse

Lederudvikling (Billede: Flickr.com)

Vær opmærksom på udfordringerne ved forandringsledelse (foto: hansentoft.dk)

God ledelse handler i hverdagen om at kommunikere med og motivere sine medarbejdere til at udføre det arbejde, de er ansat til at gøre. Man skal som moderne leder minimum kunne udføre dette arbejde, hvis man vil have succes i sin stilling. Når virksomheden eller organisationen undergår forandringer, er der imidlertid endnu flere ting, man skal tage hensyn til. Forandringsledelse gælder især om at finde en god måde at være bindeled imellem dem, der har bestemt, at der skal ske forandringer, og dem, der kan mærke forandringerne i hverdagen. I den forbindelse kan det være godt at finde ud af, om der er visse dele af forandringerne, der kan vente med at blive indført, så det hele ikke kommer på en gang. Den gode forandringsledelse finder altså på måder at indgå kompromiser på, der kan hjælpe organisationen med at sluge forandringerne én for én. I sidste ende skal alle dele af organisationen helst kunne lide smagen, og de skal forstå idéen bag opskriften, så at sige.

Forandringsledelse skal kommunikere, hvorfor de nye tiltag er positive

Som leder er det vigtigt at sikre, at kommunikationen er tilegnet de enkelte grupper inden for organisationen, så man får fortalt hver enkelt person, hvad forandringen betyder for netop dem. Det er samtidig også utroligt godt, hvis man kan overbevise medarbejderne om, at forandringen er god for dem. Kan man vise dem mulighederne og fordele ved ændringerne, vil de med tiden kunne lære at sætte pris på de nye tiltag. Især ved forandringer, der er vedtaget af personer udefra, er det god forandringsledelse at finde forandringernes eksistensgrundlag. Hvad er det i organisationen, som vi skal gøre bedre, og hvordan kan de forestående forandringer hjælpe os med dette? Når man har gjort sig dette klart, gælder det om at kommunikere det videre til medarbejderne.

Læs mere om forandringsledelse her

Se mere her:

Forandringsledelse – få din virksomhed på rette kurs

Ledelse udvikling gør maskinen til et reaktionsdygtig væsen

Share

Ændre din arbejdsplads positivt med forandringsledelse (foto transformationsteam.dk)

Ændre din arbejdsplads positivt med forandringsledelse (foto transformationsteam.dk)

I virksomheder skal der ikke være nogle svage led. Hvis der er, sænker det hele virksomhedens sammenhæng og fremgang. Derfor er det vigtigt, man husker at udfordre og uddanne alle afdelinger, uanset hvad de varetager. Det gælder alt fra lagre, til receptioner og diverse kontorafdelinger.

Det kan også være i institutioner så som børnehave og vuggestuer, hvor der skal være styr på, hvordan de forskellige pædagoger arbejder bedst muligt sammen. For at sikre dette, skal der være en god ledelse, der kan koordinere og pege i de rigtige retninger.

For at ledelsen magter at udfylde sin rolle, er der nogle gange brug for, at ledelsen også sætter fokus på sine egne svage sider. Det kan kræve, at man sætter sig ind i, hvad forandringsledelse vil sige.

Forandringsledelse handler om at fokusere på, hvordan man kan ændre på en arbejdsplads med den virkning, at der sker positive forandringer.

Zoom ind på de forandringer, der gør en forskel

Når man på en arbejdsplads skal skabe udvikling og sikre et godt arbejdsmiljø, skal der være et sikkert fundament. Dette kan for eksempel være i form af en stærk ledelse.

En stærk ledelse er en, der har gjort op med sig selv, hvordan deres arbejdsplads skal hænge sammen, hvem der står for hvad og hvordan. For at komme dette nærmere, kræver det som regel at ledelsen har og tør have fokus på forandring.

Forandringsledelse sætter også omvendt skarpt ind imod at kunne løse forandringer, arbejdspladsen ikke selv har kunnet gøre for. Når man evner at arbejde med forandringer, vil man opleve en arbejdsplads, der er fleksibel og fremadrettet.

Med uddannelse i forandringsledelse har din arbejdsplads muligheden for at lære, hvordan man takler forandringer generelt, og ledelsen lærer, hvordan de tager ansvar og beslutter de rigtige ting undervejs.

Se mulighederne for forandringsledelse hos viauc.dk

Share

Category: Ledelse, Uddannelse