Markedsføring (Foto: Flickr.com)

Markedsføring (Foto: Flickr.com)

Markedsføringsplanen er virksomhedens redskab til, at styre medieindsats i det daglige, det overordnede markedsføringsbudget og have blik for hvilke aktiviteter og events, der skal igangsættes. Markedsføringsplanen indeholder selve medieplanlægningen, budgettet og alle events eller aktiviteter. Hos mediebureauer operer man på flere forskellige niveauer, når det gælder markedsføringsplaner.

Alle aktiviteter integreret

Den gode overskuelige plan over markedsføringen er udarbejdet så den, udover en overskuelig oversigt, beskriver hvert enkelt element i detaljer. Det vil sige; at hver gang der er truffet et valg om en aktivitet uanset om det er online markedsføring eller offline markedsføring, så skal aktiviteten beskrives, så det er let at forstå, hvordan den skal virkeliggøres, med hvilke midler, eventuelle samarbejdspartnere og ud fra hvilket overordnede mål. Herudover er der, sammen med selve den kalendermæssige oversigt, brug for at integrere markedsføringsbudgettet, så man løbende ved, hvor meget der er brugt i kroner og øre ud af det samlede budget.

Strategi og målsætning

Den optimale markedsføringsplan bør også indeholde strategitanker og målsætning for det kommende år. Relationer til relevante samarbejdspartnere kan ligeledes anskueliggøres og integreres, hvis de står i direkte forbindelse med aktiviteter og tiltag, der er indarbejdet i markedsføringen over året. Ligeledes kan der med fordel synkroniseres med kommunikationsstrategien og de sociale medier.

Det overordnede mål med at have en markedsføringsplan er netop at kunne overskue hele aktivitets- og markedsføringsåret og på den måde have et værktøj, der kan hjælpe med at få det hele til at lykkes, så markedsføringskronerne anvendes bedst muligt.

Share

About the Author


Comments are closed.