Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: se-institute.dk)

Som virksomhed i dag er nogle af de vigtige egenskaber, at man er hurtig til at skifte retning i forhold til ens strategi. Det vil sige, at man som virksomhed skal være omstillingsparat i forhold til at ændre måden medarbejderne arbejder på, at man hurtigt skal kunne flytte sig fra et projekt til et andet og at man skal være god til at ændre i virksomhedens kultur for at kunne optimere ens forretning.

Det sidste kan være en af de svære opgaver. Mange virksomheder har opbygget deres kultur over mange år, og det er sjældent en som man røre ved, for det kan være vanskeligt at begynde at ændre en organisationskultur. Dette er især fordi der kan være nødvendig af ændre medarbejdernes adfærd på nogle områder for at få virksomheden til at hænge bedre sammen.

Det er bestemt ikke altid nemt at ændre på et menneskes adfærd og slet ikke en hel samlet gruppe mennesker på samme tid. Dette kræver at man som leder kan motivere og komme med en række punkter, som ikke kun gavner virksomheden, men også medarbejderne.

Hvis ikke ledelsens udspil bliver godt modtaget af medarbejderne, så kan man hurtigt få opbagt en dårlig stemning i virksomheden og det går både ud over arbejdsomheden, moralen og virksomhedens resultater.

Hvordan ændrer man bedst organisationskulturen

Det er derfor vigtigt, at man som ledelse i en virksomhed rykker virksomhedens organisationskultur løbende, så medarbejderne ikke konstant bliver pålagt nye store ændringer, men stille og roligt vender sig til at der kommer små skift i organisationskulturen.

Der findes en række konsulentvirksomheder i Danmark, som arbejder med andre virksomheder og deres organisationskultur. Derfor kan man som virksomhed og ledelse få gode råd og idéer til, hvordan man bedste ændrer sin kultur, og hvilke resultater man ønsker at ændringerne giver.

Ved at kigge på internettet kan man hurtigt finde en række forskellige konsulentvirksomheder, som måske kan hjælpe virksomheden i den rigtige retning.

Her kan man se mere om organisationskultur

Se mere om organisationskultur her:

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

Få styr på alting ved at efterleve en organisationskultur

 

Share

About the Author


Comments are closed.