Category Archives: MBA

Executive MBA (foto: se-institute.dk)

En MBA baner vejen (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange grunde til, at man vælger at tage en mba. Og der er hertil også mange forskellige mba’er at vælge imellem. Og der er hertil også mange uddannelsesinstitutioner som tilbyder mange forskellige slags mba’er. Det kan være at du har været på arbejdsmarkedet i nogle år nu og derfor mangler udfordringer. Dette både på det faglige samt det personlige niveau. Det kan også være fordi, at du gerne vil lære nye inspirerende tilgange til dit nuværende arbejde. I form af nye redskaber og teorier til dit arbejde. Og en mba kan være svaret i begge henseender. For en mba er en uddannelse på kandidatniveau, som tilbydes til dig som har været på arbejdsmarkedet i nogle år. Grunden til at du skal have været på arbejdsmarkedet i nogle år er, at undervisningen og undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i dette. Det bliver altså gjort klart fra start af, at en mba kræver af sine deltagere, at de har været ude på arbejdsmarkedet og derfra har gjort sig nogle gode erfaringer. Hvis du ikke har nogen erfaring eller nogensinde været ude på arbejdsmarkedet ville en almindelig kandidatuddannelse være mere egnet til dig. En mba er altså en uddannelse på kandidatniveau, som henvender sig til dig som har nogle års erfaringer fra arbejdsmarkedet.

En mba kan give dig inspiration og en faglig stærk viden indenfor dit felt

En mba er en uddannelse på kandidatniveau, men er altså ikke en kandidatuddannelse. Dette skal du være opmærksom på. Det er en fri titel i den forstand, at alle kan kalde deres undervisningsforløb for en mba. Derfor vil der typisk også være mange forskellige udbydere af en mba. Og derfor skal man hertil også være meget opmærksom på kvaliteten af den mba, som man overvejer at tage. For kvaliteten og indholdet af en mba varierer ofte rigtig meget. Dette skal du være opmærksom på. Så vær sikker på din mba, inden du beder din virksomhed eller firma om at betale for din kommende skolegang.

Se et stort udvalg af mba århus her

Læs mere om MBA lige her:

Mba københavn klæder en grundlæggende på til arbejdsmarkedet

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

Share

Uddannelse i projektledelse giver dig et forspring (foto viauc.dk)

Tag en MBA i københavn (foto se-institute.dk)

Kravene for at kunne arbejde i det erhvervslige nu om dage i en lederstilling er blevet højere og højere. Det handler om at have kvalifikationerne i orden, og nu om dage får man forberedt sig på den bedst mulige måde ved at uddanne sig indenfor det specifikke felt, man har tænkt sig at arbejde indenfor. Selvfølgelig betyder erfaring også noget, men før man overhovedet kan få erfaring på et felt, er betingelserne også, at man er i stand til at kunne tænke og forstå praksis teoretisk. En uddannelse giver altså en kvalifikationerne til at kunne forstå og tænke på et dybere plan.

Virkelighedsnær teori

På en mba København møder man teori, der er virkelighedsorienteret og tilrettelagt, så den kan bruges i praksis. Den tilbudte teori bliver sat i spil med case-studies, der gør den både nærværende og forståelig. Det garanterer, at den gennemgåede teori altid forbliver virkelighedsnær og praksisorienteret, hvilket gør den relevant under senere arbejdsforhold. Man er med en mba københavn klædt på til at kunne komme ud i den virkelige virkelighed og bruge den redegjorte teori til at kunne udarbejde og forstå de problemstillinger, der melder sig for en virksomhed på daglig basis. Det er essentielt for den fremtidige leder, at baggagen er relevant og tidssvarende. En mba København garanterer den mest tidssvarende og moderne teori, der skaber parate evner til at klare et arbejdsforløb i en virksomhed.

Grunduddannelse og specialisering

Med en mba københavn får man altså de grundlæggende kvalifikationer til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet, og man kan, hvis man ønsker det udvikle den eksisterende viden med en kandidatuddannelse, hvor man får mulighed for at specialisere sig indenfor et særligt felt. Grunduddannelsen såvel som specialiseringen er essentielle for den senere tid på arbejdsmarkedet.

Læs meget mere om mba København her

Læs om executive MBA her:

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

Executive mba ruster professionelle til at tage ansvar

Share

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

For de fleste er det efterhånden blevet den givne virkelighed, at globaliseringen er kommet for at blive. Det betyder flere ting. Både at konkurrencen er øget gevaldigt, men samtidig også at potentialet for at ekspandere en virksomhed er blevet tilsvarende større. Det kræver imidlertid en dygtig leder at udnytte de muligheder som globaliseringen fører med sig. At tage en executive MBA, kan være et skridt i retningen mod en virksomhed der drager nytte af globaliseringen.

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

I en tid hvor hele verden står på den anden ende, for at få en bid af det globale marked, er det blevet vigtigere end nogensinde før, som virksomhed at have fuldstændig styr på hvad ens kernekompetencer. Hvis man tager en executive MBA, er det blandt andet kompetencer som disse der oparbejdes. Man bliver i stand til, i vekselvirkning med sine medarbejdere i virksomheden at udvikle en meget præcis forståelse for hvad ens kernekompetencer er.

Hvordan bliver jeg omstillingsparat?

Når der skal tages stilling til ageren i det globale marked, er det vigtigt at gøre sig bevidst at man skal være parat til store strukturelle ændringer i virksomheden. I sådanne situationer, hvor det kan blive nødvendigt at sadle radikalt om, er det et spørgsmål om, som leder, om man er i stand til at få hele virksomheden med i den ændring. Hvis ikke det lykkes kan det få fatale konsekvenser for virksomheden, da der hurtigt kan opstå splittelse ved større ændringer på kort tid.

Få en executive MBA og mød verden med oprejst pande

Udforsk flere muligheder her:

Bliv mester i innovationstænke med en mini mba

Århus er et mekka for søgemaskineoptimering

Share

Executive MBA (foto: se-institute.dk)

Executive MBA (foto: se-institute.dk)

En executive mba er en uddannelse, der tilbyder nogle givende kompetencer. Det handler om at kunne udvikle sig i en retning, der kan være tjenende, både for en selv og for almenvellet. Forretninger handler ikke kun om at realisere udelukkende egoistiske foretagender. Det handler derimod om at kunne udvikle det partikulære i forsoning med det almene. Hvad skal det så betyde? Det skal betyde, at den mest givende udvikling, der finder sted, er den, der sker indenfor nogle rammer, der angiver en retning eller en bestemmelse. Det er ikke sådan, at denne angivne retning eller bestemmelse har absolut magt. Derimod skal det forstås sådan, at den angivne retning for en stund tæller som noget, der er absolut og givet. Det handler om at kunne fremstille sig selv, som en del af noget større, som noget meningsfuldt. Det er der i disse dage ikke noget i vejen med. Tværtimod er der et stort potentiale at hente netop her, det vil sige, at underordne sig den store helhed.

Det almene og det partikulære

En executive mba tilbyder kompetencer og evner, der gør en i stand til at forstå det enkelte såvel som det almene. Man bliver i stand til, som ørnen, at forholde sig svævende med et enormt vingefang, men som falken bliver ens blik trænet til at kunne se forskelle og detaljer. Man bliver blæksprutten, der formår at gribe sagerne ved deres rødder uden at miste det generelle overblik, uden at stagnere i ren passivitet.

Godt klædt på

En executive mba er altså en uddannelse, der uddanner nogle af de bedste indenfor feltet til at kunne varetage de opgaver, der bliver stillet på arbejdsmarkedet. At være godt klædt på er at være godt forberedt og være velvidende om sin egen position. Her giver det simpelthen god mening at være iklædt et potentiale, der kan løfte en op.
Læs meget mere om executive mba her

Få større indblik her:

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma

Lederkurser ruster en med erfaring, viden og overblik

Share

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Der er en kendt frase, som hedder: ” hvem siger at man ikke kan lære en gammel hund nye tricks”. Selvom Denne frase umiddelbart omhandler en hund, så kan man dog sagtens overføre det på mennesker også. Det er i så fald også sådan den er ment. Det handler overordnet om, at det er aldrig for sent for nogle af os i forhold til at skulle og kunne lære noget nyt, dvs. du kan lære hele livet, og det bør du også huske at gøre noget ved. I den tid som vi lever i i dag, så stilles der i samme også store krav til, at vi som mennesker hele tiden skal lære noget og blive dygtigere i vores væren og på vores arbejde. Det forholder sig sådan, at der i disse tider er et stort fokus på fremskridt. Det er sådan set, det som man måler succes på. Det er ikke uden grund at innovation ikke er et ord, som man kan undgå nu om dage.

Bliv dygtigere og bedre til dit arbejde med en mini mba.

Spørgsmålet er så, hvordan er det lige at man sikrer denne udvikling, denne innovationsproces? Det er der mange holdninger til. Dog så skal man forestille sig, hvad der vil give mening i forhold til en selv. Dog så er det en god idé at tænke på fremskridt i forhold til ens arbejdsliv. Hér er det fordelagtigt at man tænker langsigtet. Det skal både ses i forhold til, at vi nu skal være på arbejdsmarkedet i mange flere år, samtidig med at markedet er meget i et flow, og der sker hele tiden nye ting. For at kunne følge med og tænke nyt og innovativt, så kan man vælge at tage en mini mba i et eller andet relevant i forhold til ens arbejde.

Læs mere om at tage en spændende og lærerig mini mba hos Scandinavian Executive Institute.

Share

Category: MBA