Kommunikation (Foto: en.wikipedia.org)

Kommunikation (Foto: en.wikipedia.org)

Kommunikation er en del af alle menneskers hverdag. Først og fremmest gennem sprog, men der er også alle de usagte ting. Det kan være ansigtsudtryk, gestus eller handlinger. Eftersom kommunikation er så stor en del af vores dagligdag, er det også vigtigt som virksomhed at gøre sig klart, at det ikke er ligemeget, hvordan man kommunikerer i forskellige sammenhænge. For at have dette på det rene har man brug for en kommunikationsstrategi.

Del jeres kommunikationsstrategi op

Når man skal lægge kommunikationsstrategi i en virksomhed, så vil det være en fordel, hvis man sørger for at dele den op. Denne skelning skal foregå i forhold til den interne kommunikation og den eksterne kommunikation i virksomheden.

Det er naturligvis især store virksomheder, der har behov for en intern kommunikationsstrategi. Hér skal der være nogle overordnede værdier og retningslinjer for, hvordan man taler til hinanden, og i det hele taget hvordan det hele skal foregå. Det vil skabe en mere harmonisk virksomhed. Ligesom nogle firmaer forventer vis ensartethed i de ansattes påklædning, så skal der også være en overligger for den interne kommunikation.

Den eksterne kommunikationsstrategi har nok flere virksomhedslederes interesse, da det er denne, der har en direkte indflydelse på kunderne og andre interessenter. Det er ikke ligemeget, hvordan man som virksomhed betragtet kommunikerer med interessenter. Nogle gange vil der være behov for, at man ligger en kommunikationsstrategi for et bestemt projekt. Nogle produkter er måske målrettet nogle mennesker frem for andre, og hér skal kommunikationen naturligvis følge trop.

Hvis man har brug for hjælp til at lægge en kommunikationsstrategi i en eller anden sammenhæng, så vil det altid være den bedste idé at få et mediebureau med på råd, så man ikke skal stå med det hele selv. Det er bedre med en god kommunikationsstrategi, der har kostet lidt ekstra, end en strategi der slet ikke viser sig at være holdbar i sidste ende.

Du kan læse flere tanker om kommunikationsstrategi her

Share

About the Author


Comments are closed.